TREBALLADORS/ES
Informació relacionada amb treballadors/es per compte d'altri

Les persones treballadores són un de les peces clau pel funcionament de les empreses. Si aquestes últimes es veuen afectades per l'estat de l'alarma, en conseqüència directa afecta també a les persones treballadores. Per això hem de ser coneixedors de totes les situacions a les que es poden trobar les persones treballadores d'una empresa i les...

Al llarg de l'estat d'alarma, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha posat a disposició diferents telèfons per fer consultes a les persones treballadores afectades.

Les situacions d'atur durant la crisi del COVID-19 poden originar-se per vàries casuístiques. Les persones que ja estaven a l'atur prèviament no han de fer res, les renovacions es fan directament. Les persones afectades per un ERTO tampoc han de fer res, la tramitació de l'atur es fa d'ofici. En les finalitzacions de contracte i acomiadaments, la...