TRÀMITS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

17.04.2020Preguntes freqüents sobre tràmits i atenció a la ciutadania.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/tramits-i-atencio-ciutadana/