Subvenció Autoocupació per a persones joves 2020

11.06.2020Ajut econòmic destinat a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que s'hagin donat d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional des de l' 01/09/2019 fins la data límit de sol·licitud: 15/09/2020.

Es tracta d'un ajut econòmic finançat per la Iniciativa Europea d'Ocupació Juvenil i el FSE per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.  

Si creus que pots ser beneficiari o vols empendre llegeix atentament la resolució:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf 


Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció: 15/09/2020

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 de setembre de 2020.

Tota la informació i accés al tràmit online:

https://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afavorir_la_incorporacio_al_mercat_de_treball_de_joves_acollits_al_Programa_de_Garantia_Juvenil/ajuts-per-a-persones-emprenedores-i-treballadors-autonoms/

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil