S’aixeca la suspensió de les obres i reformes

04.05.2020

S'aixeca la suspensió de les obres i reformes que es realitzin en immobles i zones delimitades quan no estiguin habitades o bé els residents no hi tinguin accés durant la seva execució. Aquestes s'hauran de dur a terme atenent a les mesures adoptades a l'ordre SND/385/2020, de 2 de maig. Amb aquesta modificació es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici per la realització de les operacions de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici necessàries per dur a terme les obres.