Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

16.04.2020

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Prestació extraordinària per cessament d'activitat: breu descripció de l'ajuda i fins quan es pot demanar

-Explicació de l'ajuda:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/prestacio-extraordinaria-per-cessament-dactivitat/

-Llei: Article 17 Reial Decret 8/2020.


Adquisició de vivenda:

Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual (Article 7)

- Àmbit d'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual. (Article 8)

- Definició de la situació de vulnerabilitat económica (Article 9)


Autònoms amb treballadors

Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments (Article 22)

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. (Article 23)