Prestació per cessament de l'activitat: què passa si puc reobrir?

07.05.2020

Els beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat que puguin obrir el seu negoci el 04/05/2020 podran seguir cobrant-la fins l'últim dia del mes que finalitzi l'estat d'alarma, és a dir, fins el 30/05/2020 (de moment) ja que l'estat d'alarma s'ha prorrogat fins el dia 10 de maig de 2020, i també com a beneficiaris d'aquesta prestació estaran exonerats del pagament de les quotes de la seguretat social de forma temporal

Tota la informació ampliada a la web del Ministerio:

https://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3793