Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

14.05.2020

El Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu situació de pandèmia mundial decretada per l'Organització Mundial de la Salut, i la posterior declaració de l'estat d'alarma decretada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha adoptat diverses mesures econòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general per tal de pal·liar els efectes desfavorables d'aquesta situació de crisi sanitària.

En el context actual es considera necessari adoptar un nou Decret llei que aprovi noves mesures complementàries en matèria transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat encaminades a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Actualment només està en marxa la convocatòria de la primera línia (entitats de l'administració pública). Les convocatòries de les altres línies es publicaran en les properes setmanes o dies, a l'espera d'informació detallada oficial, recomanem que us llegiu bé el decret per saber si podeu ser beneficiaris d'alguna de les seves línies i preparar la documentació requerida. Les sol·licituds es tramitaran per concurrència competitiva, així que estigueu atents a la publicació de les convocatòries de cada una de les línies per demanar-les durant les primeres hores del termini indicat.

Enllaç directe per accedir al DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Les sis línies de mesures aprovades al decret es troben resumides en les següents imatges, publicades pel SOC.