Moratòria i aplaçaments en el pagament de les cotitzacions socials i conceptes de recaptació conjunta

07.05.2020

Moratòria i aplaçaments en el pagament de les cotitzacions socials i conceptes de recaptació conjunta. (RDL 11/2020), NO és el mateix i són incompatibles entre ells. 

MORATÒRIA:

La moratòria és la demora en el pagament de les quotes dels mesos de maig, juny i juliol durant 6 mesos sense interessos

Qui s'hi pot acollir?

L'ordre ISM/371/2020 DE 24 D'ABRIL DE LA Seguretat social enuncia els autònoms que poden acollir-s'hi.

Els treballadors que compleixin els requisits podran sol·licitar la moratòria de la quota els deu primers dies naturals del mes en que es pretengui sol·licitar la moratòria de la quota.

APLAÇAMENT DE DEUTE:

Aplaçament del pagament de deute entres els mesos d'abril i juny amb un interès del 0,5% (art.35 RDL)

Sol·licitud de l'aplaçament de la quota els deu primers dies naturals del mes en que es pretengui aplaçar la quota.

Tota la informació ampliada i les FAQS a:

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658