Moratòria en el pagament de les cotitzacions d'empreses i autònoms

16.04.2020


Les persones treballadores autònomes i les empreses podran sol·licitar una moratòria de les quotes que es han de pagar en el mes d'abril a un interés reduït del 0,5%, interès set vegades inferior el que normalment està establert.

Per accedir a aquestes moratòries, ha de tractar-se d'empreses o persones treballadores autònomes afectades per la situació provocada pel COVID-19.

Les empreses i treballadores que es beneficien d'aquest tipus de moratòria no poden tenir una altra moratòria en vigor anterior.

Per evitar la facturació de la quota s'ha de sol·licitar abans del 10 d'abril.

Per facilitar la tramitació, l'empresa o persona treballadora autònoma prodrá tramitar a través d'un professional o d'un tercer (graduats, gestors, advocats i demés autoritzats del Sistema RED) sense necessitat de cap tipus d'apoderament específic.

Tota la informació a:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/mesures-per-facilitar-la-liquiditat-ajornaments-de-tributs/moratoria-en-el-pagament-de-les-cotitzacions-dempreses-i-autonoms/