Llista resumida: modificació tràmits tributaris a Catalunya

21.04.2020


L'Agència Tributària de Catalunya ha publicat una llista resumida de l'afectació de l'estat d'alarma en els tràmits tributaris. 

Inclou informació resumida sobre les mesures tributàries en relació a impostos, deutes, ajornaments de determinis, requeriments... i l'article exacte de la llei o decret corresponent que ho determina.