LÍNIA COVID-19 PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC

15.06.2020


RESOLUCIÓ EMC/1305/2020, de 8 de juny, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8151 de 10.6.2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798315.pdf 

Quines són les micro i petites empreses que poden gaudir de l'ajut? Professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, que van demanar l'ajut dins el termini, i que no van ser admeses per la manca de dotació pressupostària.

Què cal complir per demanar-ho?

Cal acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l'1 de març al 30 d'abril del 2020, en relació al mateix període de l'any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Qui no pot gaudir de l'ajut? Com no és una reobertura de la línia de subvencions, no s'acceptarà noves sol•licituds ni les que es van presentar fora de termini.

Quin tipus d'ajut és? d'aplicació a atendre aquelles sol•licituds que es van presentar dins el termini que va establir la Resolució de convocatòria i que no van poder ser admeses per la manca de dotació pressupostària.