Informació actualitzada de l'Agència Tributària

02.07.2020


Actualització dels serveis que ofereix l'Agència Tributària per a empreses i persones treballadores autònomes. 

ATENCIÓ PRESENCIAL A LES OFICINES DE L'AGENCIA TRIBUTÀRIA

A partir de l'1 de juliol les oficines de l'Agència tributària pretaran els serveis que ofereixen habitualment de forma presencial amb cita prèvia

Per a més informació:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Ultima_hora/Atencion_presencial_en_las_oficinas_de_la_Agencia_Tributaria.shtml


IMPOST DE SOCIETATS 2019

Des de l'1 de juliol estarà a disposició de les entitats obligades a la presentación de l'Impost de Societats informació de les dades fiscals amb l'objectiu de millorar i agilitzar la cumplimentació i tramitació de la declaració

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Datos_fiscales_del_Impuesto_sobre_Sociedades__Ejercicio_2019_.shtml

Com a novetat també s'ha posat a disposició de les entitats un simulador que permet confeccionar la declaració, model 200, de l'exercici 2019:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW19/OPEN/index.zul?TACCESO=COLAB&EJER=2019


EMPRENEDORIA:

L'Agència Tributària té un apartat en el seu portal web dedicat als emprenedors on hi podeu trobar informació fiscal d'interès si esteu pensant en crear la vostra empresa

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Emprendedores.shtml