Incidència d'ERTOS per comarques

23.04.2020

Rànquing comarcal: Incidència dels ERTOs totals sobre el treball assalariat (RGSS)

Inclou ERTO per Força major i Altres motius

Persones afectades per ERTOs sobre afiliació al règim general (RGSS) (%)