Subvencions 2020 CCAM

29.04.2020


Línies d'ajuts 2020

Inici sol·licituds: 30/4/2020 a les 00:00h

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881)

Despeses subvencionables: despeses fixes d'estructura com lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, o qualsevol altra derivada de dur a terme l'acció corresponent

Empreses de serveis que s'hi poden acollir:

Tallers mecànics

Serveis fotogràfics

Copisteries, arts gràfiques

Serveis de reparacions

Tintoreria i bugaderia

Perruqueries i salons d'estètica i bellesa

Bars i restaurants

Serveis de menjar preparat i càtering

Empreses beneficiàries:

Empreses de comerç al detall i serveis (els indicats anteriorment), artesania i moda obligades al tancament perl RDL 463/2020 de 14 de març o bé que hagin vist disminuïda la seva facturació en un 70% respecte els mesos de març i abril de l'any anterior

Documentació a presentar:

-Declaració responsable acreditant la seva situació que cal incloure en el formulari de sol·licitud

FONT:

https://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_FAQS_covid 

https://ccam.gencat.cat/ca/detalls/article/art_serveis_subvencions_2020