Guia de bones pràctiques en els centres de treball

21.04.2020

L'11 d'abril, amb la tornada a la feina dels treballadors no essencials, es va publicar una guia de bones pràctiques als centres de treball. Inclou mesures per a la prevenció de contagis del COVID-19. 

Interessant tant per empreses com per persones treballadores.