Guia de recomanacions per a l'activitat comercial a distància i a zones rurals

27.04.2020El "Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo" ha elaborat una guia de recomanacions per a l'activitat comercial a distància i per a les zones rurals.