Estudi de l'impacte del Coronavirus en el comerç a Catalunya

21.04.2020


Setmanalment es publiquen els resultats obtinguts d'un estudi de l'impacte del Coronavirus en el comerç a Catalunya. Els resultats obtinguts són a partir de dades obtingudes per una enquesta online en la qual hi pot participar tothom. 

Resultats obtinguts (cinquena setmana)

a) Estat d'ànim del sector comerç en línia descendent. 

b) Els esforços per pal·liar les vendes són creixents. 

Iniciatives:

- Servei a domicili

- Venda per internet

- Col·laboració en xarxa amb altres botigues

- Màrqueting on line

c) Estratègies d'adopció al nou context: catàleg + ampli serveis (adaptacions horàries, servei a domicili, serveis que generin valor afegit):

- Nous canals de distribució : adaptar el punt de venda físic a les noves circumstàncies i ampliar/reforçar canals de distribució

- Diversificació de productes i serveis,com seria la col·laboració amb la resta del teixit comercial del municipi

d) 30 dies sense facturar. 


FONT:

https://j3b3.com/uploads/media/9da38-informe-5a-onada-.pdf