Dades sobre ERTO a la Cerdanya

14.05.2020

Les dades oficials sobre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació i el total de persones treballadores de Catalunya, dividides per comarques. Aquestes dades estan extretes de la Diputació de Girona a data de 29 d'abril de 2020. La Cerdanya presenta una de les xifres més baixes en nombre d'ERTO en comparació a la resta de comarques del territori. 

Dades a la Cerdanya:

ERTOS per Força Major:

  • Expedients: 390
  • Persones afectades: 1.557

ERTOS per altres causes

  • Expedients: 8
  • Persones afectades: 34

Essent un total de 398 Expedients i 1.591 treballadors afectats.


Treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació a les comarques gironines:

-Expedients: 10.161 que afecten a 64.502 persones

- La demarcació de Girona és la segona de Catalunya amb més demandes d'ERTO, darrera de Barcelona.

- 4 comarques gironines es situen entres les 12 primeres Gironès, Alt i Baix Empordà i la Selva


Treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació a tot Catalunya:

  • Expedients: 89.584 que afecten a 659.152 persones
  • Sectors més damnificats: Serveis (82,2%)
  • Un 96,4% dels ERTOS han estat de Força Major (9.795)
  • Només 366 per altres causes.


FONT: https://xslpe.ddgi.cat/wp-content/uploads/2020/05/7_Informe_ERTOS.pdf