Buscador de mesures i ajuts orientada a empreses i persones treballadores autònomes

07.05.2020


Us facilitem l'enllaç per accedir a una eina de cerca de mesures i ajuts orientada a empreses i persones treballadores autònomes. 

Feu clic aquí per accedir directament al buscador. 

Funcionament: a través d'una sessió de preguntes que cal respondre donen com a resultat un informe de les mesures, ajuts o subvencions que es poden correspondre. També s'hi pot trobar informació sobre: requisits, documents a aportar i accés directe als tràmits de sol·licitud quan estiguin disponibles