Bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

18.06.2020

Aquesta segona línia d'ajuts directes, impulsada pel Departament d'Empresa i Coneixement i dotada de 8,5 milions d'euros, està dirigida a tots els col•lectius del sector turístic que no van poder ser atesos amb la primera línia d'ajuts que vam activar i que continuen necessitant la implicació urgent del sector públic per fomentar la seva recuperació.

Amb la publicació d'aquesta ordre es donen a conèixer els requisits i les condicions que cal complir per poder ser adjudicatari d'un ajut. En els propers dies, es preveu que es publicarà la convocatòria per a poder participar-hi.

Es tracta d'un ajut en forma d'aportació única per beneficiari amb imports que oscil•len entre els 1.000 i 10.000 euros en funció de la tipologia de professional i empresa que el sol•liciti.

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els guies de turisme de Catalunya habilitats; titulars d'establiments d'allotjament turístic (establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural); explotadors d'habitatges d'ús turístic; agències de viatges; i persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme a través de les activitats següents: congressos i turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme i cicloturisme; enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; i activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Entre els requisits de les persones beneficiàries, és important que tant els guies de turisme de Catalunya habilitats com dels titulars d'establiments d'allotjament turístic han d'estar inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol•licitud.

Un cop s'obri la convocatòria, el formulari de sol•licitud estarà disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799305.pdf