Ampliació del termini de pagaments per a autònoms i empreses

17.04.2020

D'acord amb el Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'extèn el plaç per la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15 d'abril i fins el dia 20 de maig de 2020. 

Llegeix els següents enllaços oficials per a tota la informació:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf