Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA 2019)

23.07.2020L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA) en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut (curs 2019-2020)