EMPRESA
Informació d'interès per a les empreses

S'aixeca la suspensió de les obres i reformes que es realitzin en immobles i zones delimitades quan no estiguin habitades o bé els residents no hi tinguin accés durant la seva execució. Aquestes s'hauran de dur a terme atenent a les mesures adoptades a l'ordre SND/385/2020, de 2 de maig. Amb aquesta modificació es permet l'accés a zones no...