AUTÒNOMS
Informació relacionada amb els treballadors/es autònoms/es

S'aixeca la suspensió de les obres i reformes que es realitzin en immobles i zones delimitades quan no estiguin habitades o bé els residents no hi tinguin accés durant la seva execució. Aquestes s'hauran de dur a terme atenent a les mesures adoptades a l'ordre SND/385/2020, de 2 de maig. Amb aquesta modificació es permet l'accés a zones no...

D'acord amb el Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'extèn el plaç per la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, s'amplien fins el 20 de maig els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir del dia 15...

Recursos per pymes i autònoms per fer front a la covid-19. T'expliquem en què consisteixen i els enllaços per accedir a la informació més detallada.